Noticias

Rubió i Lluch. 2000. Documents Història Catalana Medieval

17 agosto, 2018

Rubió i Lluch, Antoni. 2000. Documents per a la Història de la cultura Catalana Medieval. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2 vols. (Reprod. facs. de la ed. de Barcelona, 1908-21)