News

Iglesias-Fonseca. 1996. Libres i lectors Barcelona XV (en translation)

9 October, 2020

Iglesias-Fonseca, J. Antoni. 1996. "Llibres i lectors a la Barcelona del s. XV: les biblioteques de clergues, juristes, metges i altres ciutadans a través de la documentació notarial, anys 1396-1475". Tesis doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona.