News

Alturo i Perucho. 2003. Història llibre (en translation)

9 October, 2020

Alturo i Perucho, Jesús. 2003. Història del llibre manuscrit a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya.